EFEMERA-Müzik nota defteri. Osmanlıca. İçinde Giritzen Asım bey, Kemani Tatyos Efendi Beyli Hasan Ağa gibi isimlere ait notalar var. Çok nadir ve etütlük