KİTAP-İsviçre Sigortacılığına Genel Bir Bakış - Cengiz Akatlı (1968 bs. 94 sf) Milli Reasürans Eğitim Yayınları - Sigortacılık Tarihi