GAZETE-Osmanlıca, Resimli Gazete 17 Kanunusani 1341 (Ocak 1925) , Ön kapak Mevleviler ve Mevlevilik , Arka Kapak "Gazi Paşa ve Latife Hanım Hamidiye Kruvazörü Zabit ve Erkanıyla Birlikte" , 8 Sayfa - Ciltten Çıkma