ROZET-Denizcilik-Deniz Lisesi Pirinç Rozet-Madalya-1966