FOTOĞRAF-Osmanlı Hemşire Çanakkale Kahramanı Safiye Elbi Terekesinden Albüm Fotoğraf Lotu