EFEMERA-Nadir 1868 Osmanlı Dönemi Sinop İtalyan Elçiliğine Ait El Yazması Bilanço Sinop Damgalı