EFEMERA-Sigortacılık-Danüb Umumi Sigorta A.Ş.-5 Senelik 1934 Yılında 2.500 Türk Lirası Sigorta Bedeli Olarak Yaptırılmış Ermeni Katolik Lisesi İçin