EFEMERA-İzmir-İran Başkonsolosu J.P. Carminati Terekesinden Ordu Vilayeti Bulaman Nahiyesine Bağlı Zavi Köyündeki Bakır Madeninin İşletilmesi İmtiyazı 4 Sayfalık 1942