EFEMERA-Osmanlıca-Trabzon Kahramanı Şehid-İ Muhterem İlyas Destanı 31 Mart Olayları'nda Payitaht Taraftarı Askerler Tarafından Öldürülen Muhalif İlyas İsimli Asker İçin Methiye Döneminin Yönetimi Ve Sultan Abdülhamit'i Eleştiren Destan - 1325 Tarihli