KİTAP-Resim Sanatı-Ressam Picasso-Gravürler-Desenler-1000 ad., Basılmıştır