HİSSE SENEDİ-Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Hisse senedi