EFEMERA-Osmanlı doküman, Bahriye binbaşı Haliloğlu Ali Rıza bey'in maaş bordrosu, denizcilik, askeri tarih