FOTOĞRAF-Kalpaklı-Bar Madalyalı Osmanlı Paşa-Servanis