FİLATELİ-İzmit Kağıt Fabrikası Tarihi: Kağıt ve Karton Fabrikası Müdürü Mehmet Ali Kağıtçı'ya Gönderilmiş Ata 7,5-12,1-30 ve 100 Kuruş Pullarla Taahhütlü Gönderilmiş Zarf