EFEMERA-Meşhur-İzmir İran Başkonsolosu J.P. Carminati Terekesinden Fransa ve Belçika'dan Gönderilmiş 1925-1933-3 ad., Mektup Lotu