EFEMERA-Tura Matbu Fiskalli İstanbulluyan ve Biraderleri İbareli Osmanlı Makbuz