EFEMERA-Ankara Ruhspor 1. Büyük Kongre Zabıtları-31 Sayfa