EFEMERA-Eğitim-İstanbul Sağlık Memurları Okulu Diploma-1951