EFEMERA-Mahmut Şevket Paşa Mühürlü Osmanlı Terfi Beratı