HİSSE SENEDİ-Sun-Ova Yağ Gıda Sanayi Hisse Senedi-(Kuponlu)