EFEMERA-Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu Kitapçığı-1935