FOTOĞRAF-Mustafa Kemal Atatürk Kalpaklı Madalyalı Askeri Foto-(2. Baskı)