EFEMERA-Türkiye Riyaseti Cumhur Umumi Katipliği 17/5/1938 Atatürk 'Ün Basın Duyurusu K.Atatürk Damga Kaşeli Türk Kadını Konulu