EFEMERA-Meşhur-Siyasi Tarih-Süleyman Demirel Antetli-Islak İmzalı-Meşhur Atatürk'ün Emriyle Yurt Dışına Gidip Mimari Eğitim ve Türkiye'nin İlk Bilim Kadını Eşi Mukbil ve Nüzhet Gökdoğan'lara Gönderilmiş Doküman