EFEMERA-Ermeni Kültürü-Constantinople-G. S. Keşişyan Matbaasında Basılmış Haftalık Takvim-1912