EFEMERA-Ermeni Kültürü-İstanbul-Beykoz Surp Nigogos Ermeni Kilisesi Reisi Vahran Emlasyan ve Azaları… 1936 Belge