EFEMERA-Milli Mücadele-Askeri Tarih-İane-Hukuk Tarihi-Atatürk'ün Meşhur Tekalif-i Milliye Emri: Tekâlif-i Milliye Emirleri: Başkomutanlık Meydan Muharebesine 16 gün kala uygulanan olağanüstü kanun: (Bazı cümlelerinden:) "Tüccar ve ahali beyninde mevcud bilumum …. Çamaşırlık bez, amerikan pamuk, yıkanmış yün, yıkanmamış yün; fantezi kumaşlar hariç olmak üzere erkek elbisesi imaline …. Her nevi kışlık, yazlık kumaş, kalın bezler ve ….. Astarlığı, sarı siyah meşin ve sahtiyan ... fotin, çarık imaline mahsus demir kundura çivisi, tel çivi; kundura ve saraç iğneleri, .... tel mıh, ... kaşağı kemeri ve urgan istoklarından yüzde kırk ..." "Çocuk ve kadın elbiseleri ve levazımiyle lüks eşya almak, suret-i kat'iyyede memnudur." "Haricten mal getiren tüccarlardan Tekalif-i Milliye Komisyonuna mal veren ve mukabilinde kuruşlu mazbata alan tüccarların …" "Haricten mal getiren tüccarlardan Tekalif-i Milliye Komisyonuna mal veren ve mukabilinde kuruşlu mazbata alan tüccarların …" "Bu emre muhalefet eden ki …. Veya suistimali görülen kim olursa olsun hıyanet-i vataniye ile tecziye edileceklerdir." " …. Komisyonlara tebliğ edilmek üzere vilayet ve livalara ve İstiklal Mahkemelerine yazılmak ve beray-ı muamelat vekillere ve cephe kumandanlıklarına verilmişdir." Büyük Millet Meclisi Reisi ve Baş Kumandan Mustafa Kemal-"Emr-i ahire kadar ordunun iaşesi için berveche tedabir ittihaz eyleyecek ve bu tedabirin tatbikatından ….. Elde mevcud buğday, saman, un, arpa, fasulya, bulgur, nohud, mercimek, kasablık hayvanat, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, zeytinyağı, çay, mum istoklarından yüzde kırkına komisyonlarca vazı-ı yed edilerek anbarlara ..... eshabı yeddine kuruşlu mazbata verilecektir." "Dokuz Numaralı Tekâlif-i Milliye Emri: Madde 1: Tekâlif-i Milliye Komisyonları hududları dahilinde mevcud demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafı ve imalathaneleri ile bu esnafat ….. Gerek bu

Starting Bid: 30,000 TL

Your Maximum Bid: TL

Current Price: TL Losing Winning

Buyer's Premium: 15%
Currency Converter: