FOTOKART-Atatürk Kalpaklı-Bastonlu-Cephede-(2. Baskı)