FOTOKART-Kalpaklı Osmanlı Şahıs-(Arkası Osmanlıca Mektuplu)