HİSSE SENEDİ-Üsküdar ve Kadıköy Su Şirketi Hisse Senedi