EFEMERA-Sigortacılık-La Konkord-Her Nevi Hasarata Karşı Sigorta Kumpanyası-Ödenmiş Sermayesi: 23.800.000 Yeni Frank-Yangın Branşı Temditnamesi-İstanbul-Beyoğlu Yeni Ar Sineması İçin Düzenlenmiş