EFEMERA-Türkiye Kızılay Derneği-İstiklal Şubesi Antetli-Kıbrıs'ta Vuku Bulan Son Olaylar Dolayısıyla Kıbrıs İçin Yardım Kabulü Bildirisi-7.1.1964