EFEMERA-İane-Umumi Menfaatlere Hadim-Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği-2 ad., Makbuz