EFEMERA-Hanedan-Merhum Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin Kerimesi Sultanlardan Şükriye Sultan'ın Hesabının Tamamını Ödediğine Dair 1341 Tarihli Fiskal Pullu Finans Dökümanı