EFEMERA-Hanedan-Merhum Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin İstanbul-Büyük Çamlıca'da Bulunan Köşkünün Hademe-Memurin ve Tamirat İşlerine Ait İmzalı Fiskal Pullu Çok Miktarda Doküman Lotu