EFEMERA-Ermeni Kültürü, Osmanlı 1. Meclis-i Mebusandaki 7 Azınlık Milletvekilinden Biri Olan Şahinyan'lar Terekesinden, Bedirhan Paşa Zade, Mehmet Emin ali bey ve Şehimnyan Agop Efendi Hakkında 10.000 Liralık (Servet Miktarı) Alınıp Verilmesi Hakkında, Bedirhan Zade Emin Bey İmzalı Evrak-Bedirhan Zade Emin Bey Kürt Teali Cemiyet Başkan Yardımcılığı Yapmıştır.