GAZETE-Cumhuriyet-"ATATÜRKÜMÜZÜ KAYBETTİK"-10 İkinciteşrin 1938-Orijinal