GAZETE-Cumhuriyet-11 İkinciteşrin 1938-"BÜYÜK MİLLİ MATEMİMİZ"