KİTAP-Ermeni Kültürü-Osmanlı Halıları Üzerine Portekiz Lizbon Gülbekyan Müzesi 1985 Baskısı-Özel Bir Yayın-La Transcaucaise Et La Peninsule D'Apcheron De Calouste S. Gülbekıan-Paris 1891-20 Sayfa-(Museu Calouste GULBENKIAN LİSBOA 1985)-Tıpkı Basım