KİTAP-Osmanlı Tarihi-Cezayir Dayıları: Revue Africaine'dan Ayrı Basım-Tarihçi Ercüment Kuran (Erküment?) Tarafından Osmanlıca Mektuptan Fransızcaya Çevrilmiş: Son Cezayır Dayısının (Hüseyin Dayı Paşa) Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamına Mektubu-Cezayir Baskısı-8 Sayfa MEtin İle Mektubun Orijinalinin Katlanır Durumda Baskı Sureti (Bir Parmak Ayası Kadar Soyuntu Mevcut)-Kitapçığın Alt YArısında Tüm Sayfalarda-Kısmen Su Lekesi Kalmış-Sırtta ve Zımbalar Çevresinde Dağılmalar-Kırışıklar oluşmuş-Ercüment Kuran Tarafından "Muhterem Prof. Dr. Osman Turan'a Derin Hürmetlerimle-1952" Şeklinde İthaflı ve İmzalı-(Mürekkep Hafif Solmuş)-Dolaşımda Bulunmayan-Nadir ve İmzalı