KİTAP-Ahmedilik-Ahmediyye Cemaati: Ahmedilik İnancının Lideri-Mirza Mahmud Ahmad Tarafından-1960'ta Zürih'te Almanca Olarak Yayınlanmış: Das Weltgeschehenim Spiegel Des QUR-ÂNS (Kuran'da Geçen Dünya Olayları)-18. Surenin Şerhi Konulu Arşivlik-Kütüphanelik Kitap-Orijinal Karton Kapağında-Ayet Sayısı 111 (?) Olarak Geçiyor-Zülkarneyn-Şeyh Ahmed Nasır'ın Önsözü-Diğer-(Mükemmel Kondisyonda)