KİTAP-Osmanlıca, Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi IV.cilt, Ahmet Rasim, sayfa 1527-2276, Matba-i Ebuzziya İst. 1330