KİTAP-Emrâz-ı Dahiliye. Cihaz-ı Teneffüsî Hastalıkları: Âkil Muhtar (Özden) - Süreyya Ali - Necmedd+C203in Rifat (Yarar) - Tevfik Salim (Sağlam), İstanbul 1336 (1920), Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası, 316+10 sayfa, tıp tarihi, ÖZEGE 4850