KİTAP-Türk Hat Sanatı (Karalama / Meşkler), Ferid Edgü, Ada Yayınları, Açılmamış poşetinde