KİTAP-City of Silhonettes Silüetler Şehri İstanbul, A.Halim Kulaksız, İst. Mart 2010, E.Öner'in Katkılarıyla, Fotoğraf Sanatı