KİTAP-Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Prof. Faruk Sümer, Ana Yayınları 1980, 3.Baskı