KİTAP-Ordu Dergisi, Özel Nato Nüshası, Sayı 181 KKK İst. Askeri Basımevi 1957