KİTAP-Atatürk İhtilali, Mahmut Esat Bozkurt, İst. 1940, özenli şahıs cildinde