EFEMERA-Denizcilik-1961-Donanma Günü Hatırası Vinyeti