EFEMERA-Denizcilik-Aynalıkavak Vapuru-Mülazım Oflu Hacı Mehmet Efendi-1901-Konişmento-(Haliyle)